Staff/Staff  
Acting Head Teacher/Pennaeth Dros Dro Mrs H Corcoran
Teacher/Athrawon Miss K Wallace
Teacher/Athrawon Miss S Jones
Teaching Assistant/Cynorthwyydd Addysgu Miss C Fagan
Teaching Assistant/Cynorthwyydd Addysgu Miss E Evans
Teaching Assistant/Cynorthwyydd Addysgu Miss M Anthony
   
Admin Support/Swyddog Gweinyddol  Mrs C Bailey
Governors/Llywodraethwyr  
Chair of Governors/Cadeirydd y Llywodraethwyr Mr P Grice
Clerk to Governors/Clerc i Lwyodraethwyr Mrs C Bailey
Acting Head Teacher/Pennaeth Dros Dro Mrs H Corcoran
Local Authority Representatives/Llywodraethwyr Awdurod Lleol Dr M Thomas
Foundation Governors/Llywodraethwyr Sylfaen Mrs P Scott
  Fr. Pius Augustine
  Mr G W Rees
  Mrs M Glowczyk
  Mrs V Kumi
  Mr A Howells
  Mrs R Lawrence
Parent Governors/Rhiant-lywodraethwyr Mrs B Davies
Teacher Governor/Athro-lywodraethwyr  
Staff Governor/Llyeodraethwyr Staff (nad ydynt yn dysgu)